Concursuri Uncategorized

Regulament concurs:”Castiga si gateste cu produse Hopla!”

hopla_condilieve_100gx2.jpg

REGULAMENT CONCURS:

1.    Organizatorul concursului

1.a. Organizatorul campaniei este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO30INGB0001000156728913 deschis la ING BANK si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 310/2009. Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare Regulament Oficial).
1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul eCuisine.ro

2. Dreptul de participare

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice cu resedinta în Bucuresti, si care respecta prevederile prezentului Regulament Oficial. Participarea la aceast concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
 
Nu sunt eligibili sa participe la acest concurs angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

3. Perioada de desfasurare

Concursul se va desfasura incepand cu data de 10 august si se va incheia la data de 17 august 2012. Inscrierile se vor opri la data de 16 august 2012, orele 23:59. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

4. Mecanismul concursului

Cum se participa la concurs:
a. Raspunde in sectiunea de commenturi a concursului la intrebarea noastra: Ce reteta delicioasa ai sa pregatesti pentru cei dragi cu ajutorul produselor Hopla?

5. Desemnarea castigatorilor

a. Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti. Se extrag 10 castigatori, cate 2 castigatori pe zi timp de 5 zile.
b. Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul eCuisine.ro,  in pagina dedicata concursului.

6. Premii

a. Poti castiga un pachet de produse Hopla!
b. Nu se acorda contravaloarea in bani a produselor.
c. Modalitatea de acordare a premiilor: castigatorii vor fi contactati telefonic pentru anuntarea castigului si preluarea datelor personale. Castigatorii din Bucuresti isi vor ridica personal premiul de la sediul Sanoma Hearst Romania (str. Buzesti, nr. 85, sector 1, Bucuresti) dupa ce au fost contactati in prealabil de catre operatorul nostru. Premiile nerevendicate in termen de 7 zile calendaristice de la data anuntarii se anuleaza. Regulamentul concursului este publicat integral online pe site-ul eCuisine.ro

7. Taxe si impozite

Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.
Premiile nu se acorda in bani, iar eventualele impozite vor fi retinute de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8. Informarea participantilor

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. Prelucrarea datelor personale

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele de contact sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa eCuisine.ro – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, organizatorul se obliga:
•    Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului.
•    Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale.
•    Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. Dispozitii finale

Participantii la aceast concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul eCuisine.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

11. Incetarea concursului

Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Facebook Comments

Taguri

iulian.cazacu

Comentarii

Click aici pentru a comenta

PUBLICITATE

Cele mai recente postări

PUBLICITATE

PUBLICITATE